SM-FXB加工中心用气力卡盘
    发布时间: 2016-10-31 11:48    

   特征 1·是由卡盘与气缸组合的夹具、它用气压来驱动的

             2·要使用液压的时需要其他的设计及商谈

        3··卡盘的气缸是以一体结构因此重量轻 设计容易